top of page

Therapeutisch kader:


Ik werk vanuit de filosofische en analytische psychologische ideeën van Dr. Carl Gustav Jung. Afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van de cliënt werk ik zowel klachtgericht, persoonsgericht als transpersoonlijk.

Werkvormen:


Ik maak gebruik van diverse werkvormen, zoals dromen, tekenen, visualisatie, voice dialogue, muziek, kunst, werken met archetypen,  beeldtaal, mythen sprookjes, systemisch werk, werken met de schaduw en werken met het innerlijk kind. 

Kosten:

De kosten bedragen € 95,00 Euro per sessie (incl. 21 % BTW)


Duur:

De sessies duren een uur. 

N.B: Wil je meer weten lees dan ook de vorige pagina "De Jungiaanse benadering" 

De Jungiaanse therapie

Soms komen er issues in de reading naar boven, waarbij de cliënt behoefte heeft aan  meer ondersteuning. Een half uur nagesprek blijkt dan niet voldoende. 


De Jungiaanse benadering kan dan een geschikt vervolg zijn op de aura -chakra reading die inzichtelijk heeft gemaakt waar je nu staat en waar je ziel naar toe wil bewegen. 

De opgang van de ziel noemt Carl Gustav Jung individuatie. Dit is een proces die je helpt om steeds meer je authentieke zelf te leven, maar vaak wordt verhinderd door patronen die worden gegeven door belemmerende overtuigingen. Deze overtuigingen ontstaan in je levensgeschiedenis die ook gevoed worden door je familiesysteem.   

Werkwijze: 

In mijn benadering vertrek ik vanuit de volgende vragen: Wat is jouw essentie? Welke beweging wil jouw ziel maken? Welke factoren versluieren deze beweging?


Ik ga er van uit dat ieder mens zelf het medicijn in zich draagt dat een passende remedie biedt op eigen vragen. De therapie is als een avontuur waarin ik als therapeut een gids ben die bij licht en helpt jouw eigen wegen te vinden in de richting van het medicijn.

In mijn werkwijze bied ik ook ondersteuning in het verhelderen van je kernkwaliteiten opdat je daarmee het vermogen verwerft om meer regie en vrijheid in je leven te ervaren.bottom of page