top of page

(Transpersoonlijke) regressie therapie

“Ik zie een onopgelost trauma als een blokkade in je levensstroom waardoor je energie niet lekker kan stromen en je in je welzijn wordt gehinderd.” 

Terug naar de oorsprong van het trauma

Tijdens mijn werk als energetisch- en Jungiaans therapeut stuit ik nogal eens op blokkades die hun oorzaak vinden in trauma’s. Werkelijk heling vindt pas plaats als we de oorzaak van het trauma opsporen en herbeleven. Regressietherapie betekent dat we middels trance teruggaan naar het cruciale moment waar het trauma is ontstaan. De (h)erkenning van het trauma kan emotie geven maar nu wel binnen een veilig kader. Juist het besef dat de bedreigde situatie iets van toen was en we nu bij machte zijn, vanuit een veilige context in het heden,  de situatie te (h)erkennen biedt heling (catharsis) aan de ziel hetgeen zich laat ervaren als bevrijding of opluchting.

De ziel als een externe harde schijf

In mijn benadering  ga ik uit van het bestaan van een ziel die de mens is ingeschapen. Je zou deze ziel kunnen beschouwen als een externe harde schijf waarin alle informatie is opgeslagen die we in eerdere levens hebben ervaren. We zijn dus bij onze geboorte geen onbeschreven blad. Hoewel we in ons dagelijks leven niet gewoon zijn om ons eerdere levens te herinneren kan het wel zijn dat de sporen daarvan in ons huidige leven nog doorwerken. 

Traumatische ervaringen die je in een eerder leven hebt opgedaan kunnen een nagalm hebben in het huidige leven en zich manifesteren in de vorm van gedragingen en stoornissen die gebaseerd zijn op angsten die we niet altijd kunnen duiden vanuit de context van ons huidige leven. Het overstijgen van de persoon die jij in je huidige leven bent noemen we transpersoonlijk.  Je hoeft niet moeizaam  allerlei levens door te spitten maar na afstemming levert het onderbewuste nèt die scene die je nodig hebt om zicht op de oorzaak van het trauma te krijgen.

De trance waarin jij de oorzaak van het trauma beleefd, is geen hypnose maar je kunt het beschouwen als een sterke focus zoals je ook even in een andere wereld bent als je een boek leest of een film kijkt.

Traject
 

Deze therapie kan een geschikt vervolg zijn op een aura-chakrareading (zie het menu). Tijdens zo’n lezing komen ook de blokkades in beeld waardoor je in je dagelijks leven wordt gehinderd. Vaak zijn deze blokkades die gegeven worden door (subtiele) angsten niet nieuw. Wanneer het gaat om issues die al lang met je meereizen dan kan er sprake zijn van een trauma dat (h)erkenning en zuivering (catharsis) verlangt.

Duur : 120 minuten.
 

Kosten: € 120,-

bottom of page