top of page

Locatie: Vuurbloem 31 7322 TS Apeldoorn;


Tijd: Van 14.00 – 16.00 uur;


Wanneer: 1 X per maand. 

.

Kosten: € 15,00


N.B:Graag van te voren opgeven. 


De Godin in jezelf wakker kussen…

Zondagmiddag workshop

Voor deze workshop’s is steeds gekozen voor een vrouwelijk personage uit een mythe of legende.

Dit archetype. De Godin,  weerspiegelt, in de context van het verhaal, de atmosfeer van het jaargetijde.


Naar aanleiding van de vertelling en de introductie verkennen we de betrokken Godin via diverse werkvormen. Tenslotte worden onze gezamenlijke wijsheden bekrachtigd in een ritueel.

Wanneer het weer het toelaat kunnen we ook desgewenst buiten werken (ik woon tegenover het Mheenpark).


Na afloop krijgt een ieder de beschrijving mee van de betekenis van het betreffende vrouwelijke archetype met daarbij suggesties voor toepassingen van haar eigenschappen. Daardoor kan haar betekenis ‘gestalte’ krijgen in de maand die voor je ligt. 

Programma Godinnen 2023: 


•7 mei Bastet: (Egypte) “Spel en creativiteit”;


•4 juni Aphrodite (Griekenland) “Liefde en schoonheid”;

 

•2 juli Cerridwen (Wales) “Transformatie’;


•3 sept Demeter (Griekenland) “De hoorn des overvloed


•1 oktober Hestia (Griekenland) “Thuis in jezelf …thuis in de wereld”;


• 19 november Kali ( India)“Je schaduw” ;


• 10 december Hekate (Griekenland/Rome )“Godin van intuïtie & magie” 

bottom of page